HR advies

(interim) HR en organisatie advies

Ik geloof in het blijvend werken aan een verdere professionalisering van medewerkers en organisatie. In het inzetten op duurzame inzetbaarheid om medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden.

 

Ik heb ervaring met verander- en organisatieontwikkelingstrajecten, werving en selectie, loopbaanontwikkeling, opleidingstrajecten, talentontwikkeling, functiewaardering, arbeidsrechtelijke vraagstukken, zelfsturing en ARBO. Maar ook in het initiëren, ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid en met zelfsturing. Daarnaast heb ik deelgenomen aan diverse projecten.

 

Voorbeelden van projecten zijn: het (mede) in goede banen leiden van diverse reorganisaties, het invoeren van competentieprofielen per functie inclusief het beschrijven van voorbeeldgedrag, flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, keuze voor een nieuwe applicatie ter ondersteuning van de plannings- voortgangs-, en beoordelingscyclus en de implementatie ervan. Het begeleiden van teams bij teamontwikkelingstrajecten en geef ik workshops op verschillende thema’s.